دکتر محمدرضا منزوی

محمدرضا منزوی (زاده ۱۳۰۸ در سامرا - درگذشته بهمن ۱۳۳۳ در تهران) سومین پسر شیخ آقابزرگ تهرانی بود. او که عضو حزب توده ایران بود پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دستگیر و ۱۱ ماه زندانی شد ولی بدلیل عدم کشف سازمان نظامی حزب توده، تبرئه و آزاد گردید. با کشف سازمان نظامی حزب توده، وی به قصد مهاجرت به بیروت رفت که به درخواست حکومت پهلوی (سرهنگ مبصر رئیس ساواک)  و موافقت کمیل شمعون، رئیس جمهور لبنان،  در فرودگاه بیروت دستگیر و به دولت ایران تحویل شد.  او در بهمن ۱۳۳۳ در زندان قزل قلعه زیر شکنجه بدست زیبائی و امجدی کشته شد.

 زندگینامه  دکتر 
محمدرضا منزوی                         بیوگرافی و شهادت‌نامۀ دکتر محمدرضا منزوی  


آقابزرگ در کتاب کشکول خود نوشته است: در شب چهارشنبه، سه ساعت از شب چهارشنبه گذشته در شب یازدهم ذی‌قعده چشم به جهان گشودن امام هشتم (ع) 1346 / دهم اردیبهشت 1307 / سی‌ام آپریل 1928، در شهر سامراء زاده شد.

شهادت 24 جمادی دوم 1374 / پنجشنبه 28 بهمن 1333 / 17 فوریه 1955 است.

شناسنامه:
شناسنامۀ او به شمارۀ 6591 است که وی را زادۀ چهارم فروردین 1308 در شهر سامرای عراق به شمار می‌آورد، تاریخ صدور شناسنامه یک جا سوم خرداد 1311 از بغداد و در تصحیح آن تاریخ صدور 27 / 06/ 1323 یاد می‌شود.

نام پدر را بزرگ با شمارۀ شناسنامه 6586و نام مادر را به نام مریم و شمارۀ 6587 گزارش می‌دهد.

سامرا:
او در سامرا زاده شد و بالید. وی تا نه سالگی در آن شهر به فراگیری علوم قدیمه توسط پدر و دایی مهدی آریان و عموی‌شان محمدابراهیم پرداختند و نوشتن را آموختند تا آن که پیرامون سال 1316خ به نجف بازگشتند و ادامۀ تحصیل را در مدرسۀ علوی دنبال کردند.

نجف:
کارنامۀ قبولی سال سوم با معدل 18.5 وی به سال 1318 – 1319 در دسترس است.
پدر در بخش ملاحضات اولیاء اطفال چنین یادداشت کرده است: آقای محمدرضا در منزل مواظبت مناسبات دینشان کامل نیستند، خواهشمند است هر چه بیشتر ایشان را وادار کنید که علوم دینی را کاملاً دریابد.

تهران , مدرسۀ نظام :
کارنامۀ مدرسۀ نظام ایشان در سال تحصیلی کلاس چهارم (5)، تاریخ ورود به دبیرستان نظام را 1324.06.11 نشان می‌دهد.

دانشگاه تهران، دانشکدۀ دامپزشکی:
برپایۀ کارت دانشجویی‌اش که در یکم آبان 1328 صادر شده، او مهرماه سال 1328 دانشجوی سال اول دانشکدۀ دامپزشکی بوده و سال چهارم مهرماه 1331 سر کلاس حاضر شده است.

گواهی از دانشکدۀ دامپزشکی , به شمارۀ 1740 تاریخ 1332.06.10 : 
گواهی می‌شود: آقای محمدرضا منزوی از تاریخ 1332.05.11 لغایت 1332.06.10 در بخش‌های محتلف این انستیتو مشغول کارآموزی بوده است: واکسیناسیون؛ میکروب‌شناسی؛ شیمی.
 
او که عضو حزب توده ایران بود پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دستگیر و ۱۱ ماه زندانی شد ولی بدلیل عدم کشف سازمان نظامی حزب توده، تبرئه و آزاد گردید. با کشف سازمان نظامی حزب توده، وی به قصد مهاجرت به بیروت رفت که به درخواست حکومت پهلوی (سرهنگ مبصر رئیس ساواک) و موافقت کمیل شمعون، رئیس جمهور لبنان، در فرودگاه بیروت دستگیر و به دولت ایران تحویل شد. او در بهمن ۱۳۳۳ در زندان قزل قلعه زیر شکنجه بدست زیبائی و امجدی کشته شد. 

دکتر محمدرضا منزوی 

بیوگرافی و شهادت‌نامۀ دکتر محمدرضا منزوی 
 
گردآوری، برگردان 
دکترمحمدابراهیم ذاکر