صفحه نخست 
آقا بزرگ 
دکتر علینقی  زندگی نامه -        کارنامه فرهنگی -       
استاد احمد 
دکتر محمد رضا 
دکتر محمد تقی 
گالری عکس 
 

علینقی منزوی فرزند ارشد آقابزرگ میباشد

وی در 5 فروردین 1302خ* درشهر سامره دیده بر جهان گشود
علینقی تحصیلات اولیه را در نزد پدر و سایر علمای بزرگ نجف گذراند
پس از پایان تحصیلات اولیه و فقه و دریافت درجه اجتهاد از آیه الله خوئی جهت تکمیل تحصیلات عازم تهران شد.

ادامه...

 


*) زادروز علینقی بنابر دستنویس آقابزرگ در پشت جلد قران شخصی ایشان در شب یک‌شنبه، روز گسترش‌یافتن زمین / دَحْوُ الْأرْض بیست و پنجم ذی‌قعده 1339 / نهم مرداد 1300 / سی و یکم ژولای 1921 در شهر سامراء بوده است. چند سال بعد با برقراری نظم شناسنامه، 5 حمل (فروردین) 1302 در شناسنامه مذکور گشته.
وی در بیست و نهم مهرماه 1389 (13 ذی‌قعده 1431، 21 اکتبر 2010) درگذشت و در قطعۀ نام‌آوران بهشت‌زهرا به خاک سپرده شد. ایشان با دختر عموی خود خانم‌بزرگ دخت کربلایی محمدابراهیم در سال 1317خ ازدواج کرد. خانم‌بزرگ در تاریخ 29 تیرماه 1384 درگذشت و در بهشت‌زهرا قطعۀ 205 به خاک سپرده شد.

دَحْوُ الْأرْض ۲۵ ذی‌القعده، روز بیرون آمدن زمین از زیر آب است. بنابر برخی روایات در این روز وقایعی همچون فرود آمدن کشتی نوح بر کوه جودی، تولد حضرت ابراهیم(ع) و حضرت عیسی(ع) و نزول نخستین رحمت خدا بر حضرت آدم(ع) به وقوع پیوسته است. دحوالارض در فرهنگ اسلامی از روزهای بافضلیت شناخته می‌شود و به انجام اعمال عبادی مانند غسل، روزه، نماز در آن سفارش شده است