صفحه نخست 
آقا بزرگ 
دکتر علینقی  شرح حال -        آثار فرهنگی -       
استاد احمد 
دکتر محمد رضا 
دکتر محمد تقی 
گالری عکس 
 

علینقی منزوی فرزند ارشد آقابزرگ میباشد

وی در تیر ماه 1300خ درشهر سامره دیده بر جهان گشود
علینقی تحصیلات اولیه را در نزد علمای بزرگ نجف ... و... گذراند
پس از پایان تحصیلات اولیه و فقه و دریافت درجه اجتهاد از آیه الله خوئی جهت تکمیل تحصیلات عازم تهران شد.

ادامه...