صفحه نخست 
آقا بزرگ  زندگی نامه -        کارنامه فرهنگی -       
دکتر علینقی 
استاد احمد 
دکتر محمد رضا 
دکتر محمد تقی 
گالری عکس 
 

آثار فرهنگی آقابزرگ در بیست وسه مورد در دست است 

در اینجا تنها به بزرگترین یادگار ایشان اشاره ای میرود

" الذریعه الی تصانیف الشیعه " نخستین دانشنامه کتاب شناسی شیعه، بزگترین کار تحقیقاتی حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی در 25 جلد، [ جلد نهم در 4 مجلد ] به همراه یک جلد اعلام ، با کمک فرزندانش دکتر علینقی منزوی و استاد احمد منزوی در بین سالهای 1320 تا 1356 خ در نجف و تهران تصحیح، تکمیل و بتدریج منتشر شد.
پس ازپایان چاپ همه مجلدات کتاب درسال 1356 خ، این اثر بزرگ تاریخ شیعه شناسی و کتاب شناسی، چند بار بدون اجازه صاحبان اثر، در بیروت و تهران منتشرگردید. متاسفانه سارقان ادبی دانشنامه الذریعه علاوه بر آنکه حقوق مولفان را نادیده گرفتند ، بدلیل اعمال سلیقه غیرکارشناسی خود در این اثر بزرگ تغییرات و تحریفهائی را اعمال کردند.
خوشبختانه آقای محمد حسین حسینی جلالی، از شاگردان ومریدان آقا بزرگ، ازپژوهشگران ایرانی معاصر، مقیم شیکاگو وازاعضای خاندان بزرگ طباطبایی یزدی، مجموعه الذریعه را در سال 1382 خ از روی نسخه اصلی اسکن کرده وهمراه با اثر وزین خود بنام "غایة الامانی فی حیاة شیخنا الطهرانی (۱۲۹۹ ـ ۱۳۸۹ ق)" درشرح حال وآثارشیخ آقابزرگ تهرانی در دو CD دراختیار پژوهشگران وکتاب شناسان قرارداده اند.
استاد گرامی جناب اقای حسینی جلالی چند نسخه از CD مذکور را جهت استفاده خانواده منزوی مرحمت فرمودند . اینک این دو CD به منظور جلوگیری از تحریف مجدد الذریعه و نیز استفاده علاقه مندان به مطالعه و تحقیق در باره تاریخ و فرهنگ شیعه شناسی در محیط مجازی در لینک های زیر در اختیارهمگان قرارمی گیرد. امید است با حفظ امانت داری و حقوق مولفان از آنها استفاده علمی شود.

الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 1
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 2
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 3
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 4
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 5
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 6
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 7
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 8
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 1-9
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 2-9
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 3-9
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 4-9
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 10
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 11
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 12
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 13
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 14
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 15
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 16
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 17
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 18
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 19
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 20
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 21
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 22
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 23
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 24
الذریعه الی تصانیف الشیعه جلد 25

لیست قابل چاپ آثار آقابزرگ