صفحه نخست 
آقا بزرگ  زندگی نامه -        کارنامه فرهنگی -       
دکتر علینقی 
استاد احمد 
دکتر محمد رضا 
دکتر محمد تقی 
گالری عکس 
 

شیخ المحدثین، محقق بزرگ، آیت‌الله حاج شیخ آقابزرگ صاحب الذریعة إلی تصانیف الشیعة و دانشنامۀ بزرگ دیگر، طبقات أعلام الشیعة در شامگاه پنج‌شنبه یازدهم ربیع یکم 1293 برابر هژدهم فروردین 1255 و ششم آپریل 1875 در کوی پامنار تهران، در میان خاندانی چشم به جهان گشود که از یک سو، جزو اندیشمندان شهر بودند و کتاب‌ها نوشتند و شیخ آقابزرگ نام آن‌ها را در دو دایرة‌المعارف خود آورده است، از سوی دیگر جزو بازرگانان بزرگ و معتمدان پایتخت به شمار می‌آمدند، مانند پدرشان علی (د: 1324ق) که نویسندۀ کتاب تحریم تنباکو بود. او پس از مهاجرت به عراق و ثبت آثار ارزشمندشان در روز آدینه سیزدهم ذی‌حجه 1389 برابر یکم اسفند 1348 و بیستم فوریه 1970 در شهر نجف درگذشت و در کتابخانه‌اش آرمید.

زندگی نامه خودنگاشته آقابزرگ، بکوشش دکتر ابراهیم ذاکر
شیخ المورخین شیعه ، حاوی زندگی نامه خودنگاشته آقابزرگ
شیخ آقابزرگ تهرانی